Partner voor burgerparticipatie bij stadsontwikkeling

Sinds 2013 gaan we samen op zoek naar oplossingen om van Brussel een stad op mensenmaat te maken.

We brachten onze expertise rond coaching, procesbegeleiding en visueel faciliteren samen en onderzochten hoe we de talenten en kennis van de Brusselaars konden inzetten. 

Benieuwd naar onze inzichten en ervaringen? Ontdek het in onze blog!

Lokaal engagement van Europese studenten

2 december 2021 |

Als partner van het Shefce-project, delen we graag een good practice die de Universitat de Girona (Spanje) tijdens een online meeting deelde op 12/07/2021. Studenten krijgen er de kans om op verschillende manieren maatschappelijk te participeren in het kader van hun opleiding. Een 5-tal “flagship practices” kwamen aan bod.

Lees meer

Good Living voor elke Brusselaar

4 november 2021 |

Good Living is een nieuw instrument van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de levenskwalliteit te verbeteren, rekening houdend met de nieuwe gezondheids- en milieu-uitdagingen. Twaalf experts bundelden in dit rapport eind oktober hun adviezen. Hoe kan “goed leven” in debat en in cocreatie met de Brusselaars gerealiseerd worden?

Lees meer

Meisjes in de publieke ruimte

15 oktober 2021 |

Brusselse overheden bundelen de krachten om de publieke ruimte “vrouwvriendelijker” te maken. Maar wat is dat, “vrouwvriendelijke publieke ruimte”? Wat verwachten vrouwen van publieke ruimte? Welke invulling geven vrouwen aan publieke ruimte?

Lees meer

Participatiesleutel 4: een gezamenlijke nood

19 mei 2020 |

Een participatieproces lukt pas wanneer alle deelnemers het gevoel hebben dat ze samen iets kunnen veranderen. Wanneer er een nood is die voor iedereen belangrijk is. Mensen engageren zich graag voor iets wat dichtbij is en waar ze de impact van voelen in hun dagelijks leven. Dit is niet zo gemakkelijk. Mensen hebben verschillende noden en die moet je kunnen verenigen.

Lees meer

Participatiesleutel 2: Stakeholdersanalyse

1 april 2020 |

SLEUTEL 2
Vaak wordt participatie instrumenteel ingezet en worden belangrijke actoren over het hoofd gezien. Dat is jammer, want dan gaan er heel wat kansen verloren op het vlak van sociale activering en burgerschap. Om dit te vermijden, hanteert Cityspark 5 successleutels voor participatie.

Lees meer