Partner voor burgerparticipatie bij stadsontwikkeling

Sinds 2013 gaan we samen op zoek naar oplossingen om van Brussel een stad op mensenmaat te maken.

We brachten onze expertise rond coaching, procesbegeleiding en visueel faciliteren samen en onderzochten hoe we de talenten en kennis van de Brusselaars konden inzetten. 

Benieuwd naar onze inzichten en ervaringen? Ontdek het in onze blog!

Participatiesleutel 4: een gezamenlijke nood

19 mei 2020 |

Een participatieproces lukt pas wanneer alle deelnemers het gevoel hebben dat ze samen iets kunnen veranderen. Wanneer er een nood is die voor iedereen belangrijk is. Mensen engageren zich graag voor iets wat dichtbij is en waar ze de impact van voelen in hun dagelijks leven. Dit is niet zo gemakkelijk. Mensen hebben verschillende noden en die moet je kunnen verenigen.

Lees meer

Rolnominaties

1 april 2020 |

TAKEN VERDELEN
Als er een nieuwe opdracht komt in een team, is het vaak de leidinggevende die beslist wie de opdracht opneemt. Hij maakt een inschatting op basis van beschikbaarheid en competenties en stelt de vraag aan de “uitverkorene”. Dat heeft echter negatieve effecten. Sommige teamleden zijn gemotiveerd maar krijgen de kans niet om de opdracht op te nemen. Anderen zijn overbevraagd en nemen vanuit een te groot verantwoordelijkheidsgevoel te veel taken op.

Lees meer

Participatiesleutel 2: Stakeholdersanalyse

1 april 2020 |

SLEUTEL 2
Vaak wordt participatie instrumenteel ingezet en worden belangrijke actoren over het hoofd gezien. Dat is jammer, want dan gaan er heel wat kansen verloren op het vlak van sociale activering en burgerschap. Om dit te vermijden, hanteert Cityspark 5 successleutels voor participatie.

Lees meer

Onze start: Bruvoices

10 maart 2020 |

DE START
Op 17 maart 2018 organiseerde de Koning Boudewijnstichting het bugerassemblée Bruvoices. In de nasleep van de aanslagen van 22 maart 2016 vroeg BruVoices zich af hoe het gesteld was met de sociale cohesie in Brussel en hoe het project de veerkracht van het Gewest kon versterken.

Lees meer