Categorie: Geen categorie

Ga terug naar blogoverzicht

Duurzame wijkfeesten

19 december 2019 |

Participatietraject

JETTE – DIENST DUURZAME ONTWIKKELING

Hoe organiseer je duurzame wijkfeesten ? Hoe creëer je minder afval? Hoe zorg je voor lokale en gezonde hapjes en drankjes? Hoe bouw je duurzame relaties met je buren?
Cityspark begeleidde de Jetse beleidsverantwoordelijken voor duurzame ontwikkeling en 6 wijkcomités met reflectiegesprekken en een workshop voor het delen van expertise en good practices. Zo co-creëerden we nieuwe inzichten, innovatieve acties en intenties voor duurzamere feesten en burenrelaties in Jette. Wat nam de schepen mee uit de workshop “duurzaam feesten”? Ontdek haar reacties in dit filmpje.

Participatiekaarten

19 december 2019 |

Iedereen doet mee dankzij de Cityspark-participatiekaarten!

Cityspark ontwikkelde spelkaarten met rollen en spelregels op basis van de deep democracy-basishouding. 

Jong of oud, eentalig of meertalig, praktisch of theoretisch opgeleid : iedereen is welkom en gaat aan de slag met dezelfde participatieregels. 

De participatiekaarten bieden houvast om sociale skills te ontwikkelen rond gezamenlijke lokale uitdagingen in superdiverse contexten. 

Zo co-creëren we een veilige leerruimte met een speelse participatiecultuur voor en door alle deelnemers.


Participatiesleutel 1: Transparantie als rode draad doorheen het proces

20 februari 2020 |

Cityspark gelooft in de meerwaarde van participatie. Verschillende actoren die samenwerken, maken de besluitvorming krachtiger en het draagvlak groter, inclusiever en duurzamer. Burgers, publieke diensten, beleidsmakers, experts onderzoeken, vinden en co-creëren oplossingen op complexe uitdagingen. 

Maar hoe doe je dat, op een krachtige en doelgerichte manier participatie inzetten? 

Vaak wordt participatie instrumenteel ingezet en worden belangrijke actoren over het hoofd gezien. Dat is jammer, want dan gaan er heel wat kansen verloren op het vlak van sociale activering en burgerschap. Om dit te vermijden, hanteert Cityspark 5 successleutels voor participatie.

Transparantie

Transparantie is de rode draad doorheen elk participatieproces. Iedere deelnemer heeft het recht om te weten wat het doel is, wat er al beslist is en waar hij zelf invloed op heeft.
De motivatie van deelnemers groeit door hen autonomie te geven, aan te moedigen om hun competenties te delen en te engageren voor een gezamenlijke uitdaging.

Voor een proces start, stelt de initiatiefnemer zichzelf een aantal belangrijke vragen.
Wat is het kader waarbinnen er gewerkt wordt? Wat zijn de grenzen van de participatie? Op welke termijn loopt het traject? Welke middelen zijn er beschikbaar: financieel, menselijk, infrastructuur, materiaal, expertise,… ?   

TIPS

 • Kom tot een duidelijke probleemstelling.
 • Bepaal de eerste stap met een concrete focusvraag.
 • Het resultaat ligt open, maar is begrensd. 
 • Niet iedereen beslist over alles.
 • Werk in kleine, concrete en zichtbare stappen, ook voor grote en complexe uitdagingen.
 • Creëer een gezamenlijke taal.

Voorbeeld: 

Mogen burgers meebeslissen over de aanleg van een nieuw plein? Of mogen ze alleen mee beslissen welk stadsmeubilair zij willen gebruiken? En nee: burgers beslissen niet over alles. De technische sterktes van bepaalde materialen, het wettelijke kader rond veiligheid,… daarvoor leveren vakmensen en experts input. 

Het buurtcomité krijgt van de gemeente een budget om verbeteringen aan te brengen in de buurt. De gemeente faciliteert en deelt expertise met de buurtbewoners. De gemeente legt een aantal criteria op in functie van de visie en het beleidsplan.

Cityspark en de Sustainable Development Goals

5 maart 2020 |

Cityspark zet lokale uitdagingen in voor de ontwikkeling van veerkrachtige mensen en gemeenschappen.

In SDG-termen, gaan we voor kwaliteitsvol levenslang leren (4) en duurzame steden en gemeenschappen (11).  

We werken hiervoor in partnerschappen (17) en besteden aandacht aan verantwoorde consumptie en productie (12).

Participatietraject “Living Safe and Well” voor meer verkeersveiligheid

26 maart 2020 |

Hoe zorgen we voor een betere verkeersveiligheid in onze straat? De gemeente Jette en het wijkcomité van de Wemmelsesteenweg slaan met het project “Living Safe and Well” de handen in elkaar voor meer verkeersveiligheid. Tijdens de Week van de Mobiliteit, werken ze samen acties en interventies in de publieke ruimte uit om bewoners en gebruikers van de straat te sensibiliseren en te mobiliseren.

Cityspark kreeg de vraag om de verschillende actoren te begeleiden om expertise, inzichten en outcomes na de experimentele fase te delen, te visualiseren en duurzaam te verankeren.
Tijdens een semi-gestructureerd werkmoment, co-creëerden we een transparant kader en gedeelde doelstellingen. We begeleidden alle actoren bij de evaluatie en besluitvorming met visualisatie en actieve pictoplay-methodieken.
Met een groepscoachingsgesprek, begeleidden we de verantwoordelijken tot een multi-stakeholders plan van aanpak met acties op korte en lange termijn voor een veilige leefstraat.

“De aanpak van het atelier was motiverend en liet toe om op een open en andere manier deel te nemen, na te denken, uit te wisselen. Door externe ondersteuning was het mogelijk om buiten de kaders te denken, niet vast te lopen na ervaringen en beperkingen uit het verleden. “

“Het was nieuw voor de mobiliteitsdienst om op een participatieve manier te werken, het was interessant om beter te zien en te begrijpen hoe het kan werken.”

“De methoden kunnen in andere contexten en over andere onderwerpen worden gebruikt.”

Participatiesleutel 2: Stakeholdersanalyse

1 april 2020 |

Cityspark gelooft in de meerwaarde van participatie. Verschillende actoren die samenwerken, maken de besluitvorming krachtiger en het draagvlak groter, inclusiever en duurzamer. Burgers, publieke diensten, beleidsmakers, experts onderzoeken, vinden en co-creëren oplossingen op complexe uitdagingen. 
Maar hoe doe je dat, op een krachtige en doelgerichte manier participatie inzetten? 
Vaak wordt participatie instrumenteel ingezet en worden belangrijke actoren over het hoofd gezien. Dat is jammer, want dan gaan er heel wat kansen verloren op het vlak van sociale activering en burgerschap. Om dit te vermijden, hanteert Cityspark 5 successleutels voor participatie.

Ga van start met een stakeholdersanalyse

Neem tijd om de verschillende actoren in kaart te brengen. Wie zijn de mensen die rechtstreeks invloed ondervinden van het probleem en wie heeft er impact op de oplossingen? Ga bij de start van het proces in gesprek met iedereen en luister naar de noden, kennis en ervaringen.

Benut ook het potentieel van de gemeentediensten. Er zijn heel wat experten aanwezig en hun kennis is nodig om tot een haalbare oplossing te komen. 

De centrale vragen: wie heeft invloed? Wie heeft impact? Wie heeft expertise? Wie zijn de gebruikers? Welke noden hebben zij?  

TIPS:

 • Denk ruim en out of the box. Diverse perspectieven vormen een uitdaging én verrijking.
 • Grijp lokale uitdagingen aan om te werken aan inclusie.  Lokale participatie is een katalysator om sociale skills te ontwikkelen.
 • Breng in kaart welke participatiemethodieken werken voor diverse actoren én om de actoren te verbinden.
 • Vertraag van bij de start. Je creëert vertrouwen en draagvlak en wint de tijd nadien ruimschoots terug. 

Meer info:

https://socius.be/betrekken-van-je-stakeholders/

Participatiesleutel 3: collectieve intelligentie

19 mei 2020 |

Cityspark gelooft in de meerwaarde van participatie. Verschillende actoren die samenwerken, maken de besluitvorming krachtiger en het draagvlak groter, inclusiever en duurzamer. Burgers, publieke diensten, beleidsmakers, experts onderzoeken, vinden en co-creëren oplossingen op complexe uitdagingen. 
Maar hoe doe je dat, op een krachtige en doelgerichte manier participatie inzetten? 

Vaak wordt participatie instrumenteel ingezet en worden belangrijke actoren over het hoofd gezien. Dat is jammer, want dan gaan er heel wat kansen verloren op het vlak van sociale activering en burgerschap. Om dit te vermijden, hanteert Cityspark 5 successleutels voor participatie.

Collectieve intelligentie

Hoe meer deelnemers, hoe meer we samen weten en hoe meer mogelijke oplossingen er naar boven komen. En:  hoe meer deelnemers, hoe meer verschillende meningen en hoe moeilijker het wordt om tot een besluit te komen waar iedereen achter staat.

Hoe creëer je collectieve intelligentie? Wat zijn je rechten en plichten bij het participeren? Hoe krijg je iedereen aan boord?

Lokale uitdagingen in de publieke ruimte vormen een kans om veel burgers actief aan de slag te laten gaan in een democratisch beslissingsproces. Democratie creëren, vraagt bijleren en oefenen met rollen en diverse perspectieven aannemen. Dit vraag professionele begeleiding van iemand die op neutrale manier de rol van scheidsrechter opneemt.

De deep democracy-filosofie helpt een veilige ruimte te creëren voor diversiteit en verbinding.   

TIPS:

 • Bepaal duidelijke spelregels voor de democratische besluitvorming.
 • Stel een neutrale scheidsrechter aan die de spelregels bewaakt.  
 • Zoek een gezamenlijke taal. 
 • Vier je successen en maak ze zichtbaar

Participatiesleutel 4: een gezamenlijke nood

19 mei 2020 |

Cityspark gelooft in de meerwaarde van participatie. Verschillende actoren die samenwerken, maken de besluitvorming krachtiger en het draagvlak groter, inclusiever en duurzamer. Burgers, publieke diensten, beleidsmakers, experts onderzoeken, vinden en co-creëren oplossingen op complexe uitdagingen. 
Maar hoe doe je dat, op een krachtige en doelgerichte manier participatie inzetten? 

Vaak wordt participatie instrumenteel ingezet en worden belangrijke actoren over het hoofd gezien. Dat is jammer, want dan gaan er heel wat kansen verloren op het vlak van sociale activering en burgerschap. Om dit te vermijden, hanteert Cityspark 5 successleutels voor participatie.

Een participatieproces lukt pas wanneer alle deelnemers het gevoel hebben dat ze samen iets kunnen veranderen. Wanneer er een nood is die voor iedereen belangrijk is. Mensen engageren zich graag voor iets wat dichtbij is en waar ze de impact van voelen in hun dagelijks leven. Dit is niet zo gemakkelijk. Mensen hebben verschillende noden en die moet je kunnen verenigen.

Een concreet voorbeeld. De ouders, de kinderen en de school willen van de straat een schoolstraat maken. Liefst zelfs een speelstraat waar er nooit meer auto’s doorrijden. Maar wat met het bedrijfje in het midden van de straat die dagelijks leveranciers heeft? Hun klanten moeten soms grote, zware pakketten komen ophalen. En ook de buurvrouw die in een rolstoel zit wil zich zo comfortabel mogelijk kunnen verplaatsen.
De vraag is dus niet: “Hoe maak ik deze straat autovrij?” maar “Hoe zorgen we voor een veilige, leefbare en toegankelijke straat voor iedereen?”

TIPS

 • Zorg voor ruimte om met iedereen te praten én te luisteren.
 • Maak plaats voor alle bezorgdheden en neem ze au sérieux.
 • Zoek de collectieve meerwaarde.
 • Zoek ook de meerwaarde voor het individu.
 • Neem kleine, haalbare stappen.
 • Blijf communiceren met iedereen.

Participatiesleutel 5: Toon het grote plaatje

19 mei 2020 |

Cityspark gelooft in de meerwaarde van participatie. Verschillende actoren die samenwerken, maken de besluitvorming krachtiger en het draagvlak groter, inclusiever en duurzamer. Burgers, publieke diensten, beleidsmakers, experts onderzoeken, vinden en co-creëren oplossingen op complexe uitdagingen. 
Maar hoe doe je dat, op een krachtige en doelgerichte manier participatie inzetten? 

Vaak wordt participatie instrumenteel ingezet en worden belangrijke actoren over het hoofd gezien. Dat is jammer, want dan gaan er heel wat kansen verloren op het vlak van sociale activering en burgerschap. Om dit te vermijden, hanteert Cityspark 5 successleutels voor participatie.

Het grote plaatje

Participatietrajecten kaderen altijd in een groter geheel. Deelnemers zijn niet altijd op de hoogte van wat er vroeger gebeurd is en wat er rond hun traject nog allemaal bezig is. 

Zo zorgen we voor helderheid over de verwachtingen en focus tijdens het participatieproject. Het creëert rust om te weten dat gerelateerde uitdagingen op een ander moment en/of door andere mensen worden opgenomen.

Ook na het participatietraject, is het belangrijk om zichtbaar te maken wat er gerealiseerd is. Daarbij is communicatie een sleutelwoord.

Wat is er al gebeurd? Wat zijn de volgende stappen? Wat is het tijdspad? Wat is het groter kader? Wat is de focus van het participatietraject? 

TIPS

 • Expliciteer het grote proces met een tijdspad.
 • Formuleer heldere focus én grenzen.
 • Visualiseer het traject. Mensen zien in één oogopslag waar ze in het proces staan.

Meisjes in de publieke ruimte

15 oktober 2021 |

Brusselse overheden bundelen de krachten om de publieke ruimte “vrouwvriendelijker” te maken. Maar wat is dat, “vrouwvriendelijke publieke ruimte”? Wat verwachten vrouwen van publieke ruimte? Welke invulling geven vrouwen aan publieke ruimte?

Kind & Samenleving vertrok van de vaststelling dat meisjes minder buiten spelen dan jongen en onderzocht hoe we ervoor kunnen zorgen dat meisjes zich meer thuis voelen in de publieke ruimte. Meisjes tussen 10 en 12 jaar participeerden aan het onderzoek. “Meisjes vragen gevarieerde ruimte waar plaats is voor allerlei groepen”, stelt Kind & Samenleving.

Ontdek de tips en 10 ontwerpprincipes om (speel)ruimte toegankelijker te maken in deze publicatie: Publicatie Meisjes en de publieke ruimte ~ Kind & Samenleving (k-s.be)