Complexe processen van burgerparticipatie

22 oktober 2021 |

Wanneer is een proces van burgerparticipatie succesvol? Wanneer bestempelt men een proces van burgerparticipatie als een mislukking? Ligt de focus op het resultaat of op het democratisch proces?

Danny Wildemeersch was als buitenlandse expert betrokken bij de realisatie van “ruimtes voor publieke pedagagie” om de “illegale wijk” Cova da Moura in Lissabon Metropool naar een Masterplan te laten evolueren op vraag van de lokale overheid.

Hij beschrijft multidimensionale strategieën en acties met actoren in diverse sectoren (educatie, politiek, welzijn, media, stadsontwikkeling, socio-cultureel, juridisch, migratie,…).  

Er werd in Cova Da Moura geen consensus bereikt en een belangrijke vraag stelt zich in de onderzoeksgroep bestaande uit architecten en antropologen: ‘Is this a failure?”
Daarom gaat hij dieper in op verschillen in visie op burgerschapspraktijken:
– moet een participatieproces leiden tot consensus en dialoog?
of
– ligt de essentie in dissensus, het omgaan met tegenstellingen op een beschaafde manier in de publieke ruimte én het erkennen van de legitimiteit van de tegenstanders?

Zijn ervaringen en inzichten in het kader van de webinarreeks “zorgzame buurten van UCLL” zijn herkenbaar en inspirerend voor verschillende participatietrajecten. Bekijk het volledige webinar hier.