Good Living voor elke Brusselaar

4 november 2021 |

Good Living is een nieuw instrument van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de levenskwalliteit te verbeteren, rekening houdend met de nieuwe gezondheids- en milieu-uitdagingen. Twaalf experts gaven in dit rapport eind oktober hun advies over de “Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening”  die alle bouw- of renovatieprojecten en de inrichting van de openbare ruimte omkadert. De ambitie is een hervorming van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening én het debat heropenen.

Hoe kan “goed leven” in Brussel in debat en in cocreatie met de Brusselaars gerealiseerd worden?
* In de partnerschappen tussen de Brusselse overheden, organisaties en burgers in duurzame wijkcontracten en stadsvernieuwingscontracten zit er heel wat potentieel. Heel wat Brusselaars nemen er actief deel om hun buurt steeds meer te laten evolueren naar een stad op mensenmaat.  
* In verband met het creëren veilige zorgzame buurten op mensenmaat, spelen heel wat vrouwen, kinderen en senioren al een belangrijke rol. De kunst zal zijn om hen te bevragen én te activeren in hun buurten.
* Onze aandacht werd in de eerste plaats getrokken door de 4 ambities hieronder, waar we heel wat mogelijkheden zien om samen te werken met diverse actoren en zo buurten op mensenmaat te co-creëren:
– Activering van de stedelijke plinten, de sokkels van de gebouwen
– 39 % ruimte voor voor voetgangers en fietsers
– Ontruimde openbare ruimte en kwalitatief straatmeubilair
– Co-livingprojecten

Good Living De stad van morgen ontwerpen: conclusies expertengroep bekend — nl (irisnet.be)