Lokaal engagement van Europese studenten

2 december 2021 |

Er zijn steeds meer vragen van universiteiten om linken te leggen naar de maatschappij en om hun sociale impact te meten. Vanuit die vaststelling, ontstond het Europese onderzoeksproject Shefce (Steering Higher Education for Community Engagement) over de maatschappelijke betrokkenheid van het hoger onderwijs. De  lange termijn-ambitie van het SHEFCE project is om bij te dragen tot het verhogen van het maatschappelijk engagement van Europese universiteiten, onder de vorm van partnerschappen met lokale en regionale actoren (publiek, privé en middenveld). Het specifieke doel van het project bestaat erin de capaciteiten van universiteiten, beleidsmakers en actoren te vergroten om maatschappelijk engagement in het hoger onderwijs mainstream te maken.

Hoe kunnen studenten bijdragen aan stadsontwikkeling? Als partner van het Shefce-project, delen we graag een good practice die de Universitat de Girona (Spanje) tijdens een online meeting deelde op 12/07/2021.

In de specifieke Catalaans-Spaanse context van Girona, wordt er gesproken over “territoriale missie en sociaal engagement”. Deze begrippen worden er verkozen boven “community engagement”, omdat “community” er een beperkendere betekenis heeft. 

Studenten krijgen aan de Universitat de Girona de kans om op verschillende manieren maatschappelijk te participeren in het kader van hun opleiding. Een 5-tal “flagship practices” kwamen aan bod :

Meer specifieke informatie staat op de website van SHEFCE – peer learning visits.