Participatiesleutel 1: Transparantie als rode draad doorheen het proces

20 februari 2020 |

Cityspark gelooft in de meerwaarde van participatie. Verschillende actoren die samenwerken, maken de besluitvorming krachtiger en het draagvlak groter, inclusiever en duurzamer. Burgers, publieke diensten, beleidsmakers, experts onderzoeken, vinden en co-creëren oplossingen op complexe uitdagingen. 

Maar hoe doe je dat, op een krachtige en doelgerichte manier participatie inzetten? 

Vaak wordt participatie instrumenteel ingezet en worden belangrijke actoren over het hoofd gezien. Dat is jammer, want dan gaan er heel wat kansen verloren op het vlak van sociale activering en burgerschap. Om dit te vermijden, hanteert Cityspark 5 successleutels voor participatie.

Transparantie

Transparantie is de rode draad doorheen elk participatieproces. Iedere deelnemer heeft het recht om te weten wat het doel is, wat er al beslist is en waar hij zelf invloed op heeft.
De motivatie van deelnemers groeit door hen autonomie te geven, aan te moedigen om hun competenties te delen en te engageren voor een gezamenlijke uitdaging.

Voor een proces start, stelt de initiatiefnemer zichzelf een aantal belangrijke vragen.
Wat is het kader waarbinnen er gewerkt wordt? Wat zijn de grenzen van de participatie? Op welke termijn loopt het traject? Welke middelen zijn er beschikbaar: financieel, menselijk, infrastructuur, materiaal, expertise,… ?   

TIPS

Voorbeeld: 

Mogen burgers meebeslissen over de aanleg van een nieuw plein? Of mogen ze alleen mee beslissen welk stadsmeubilair zij willen gebruiken? En nee: burgers beslissen niet over alles. De technische sterktes van bepaalde materialen, het wettelijke kader rond veiligheid,… daarvoor leveren vakmensen en experts input. 

Het buurtcomité krijgt van de gemeente een budget om verbeteringen aan te brengen in de buurt. De gemeente faciliteert en deelt expertise met de buurtbewoners. De gemeente legt een aantal criteria op in functie van de visie en het beleidsplan.