Participatiesleutel 3: collectieve intelligentie

19 mei 2020 |

Cityspark gelooft in de meerwaarde van participatie. Verschillende actoren die samenwerken, maken de besluitvorming krachtiger en het draagvlak groter, inclusiever en duurzamer. Burgers, publieke diensten, beleidsmakers, experts onderzoeken, vinden en co-creëren oplossingen op complexe uitdagingen. 
Maar hoe doe je dat, op een krachtige en doelgerichte manier participatie inzetten? 

Vaak wordt participatie instrumenteel ingezet en worden belangrijke actoren over het hoofd gezien. Dat is jammer, want dan gaan er heel wat kansen verloren op het vlak van sociale activering en burgerschap. Om dit te vermijden, hanteert Cityspark 5 successleutels voor participatie.

Collectieve intelligentie

Hoe meer deelnemers, hoe meer we samen weten en hoe meer mogelijke oplossingen er naar boven komen. En:  hoe meer deelnemers, hoe meer verschillende meningen en hoe moeilijker het wordt om tot een besluit te komen waar iedereen achter staat.

Hoe creëer je collectieve intelligentie? Wat zijn je rechten en plichten bij het participeren? Hoe krijg je iedereen aan boord?

Lokale uitdagingen in de publieke ruimte vormen een kans om veel burgers actief aan de slag te laten gaan in een democratisch beslissingsproces. Democratie creëren, vraagt bijleren en oefenen met rollen en diverse perspectieven aannemen. Dit vraag professionele begeleiding van iemand die op neutrale manier de rol van scheidsrechter opneemt.

De deep democracy-filosofie helpt een veilige ruimte te creëren voor diversiteit en verbinding.   

TIPS: