Participatiesleutel 4: een gezamenlijke nood

19 mei 2020 |

Cityspark gelooft in de meerwaarde van participatie. Verschillende actoren die samenwerken, maken de besluitvorming krachtiger en het draagvlak groter, inclusiever en duurzamer. Burgers, publieke diensten, beleidsmakers, experts onderzoeken, vinden en co-creëren oplossingen op complexe uitdagingen. 
Maar hoe doe je dat, op een krachtige en doelgerichte manier participatie inzetten? 

Vaak wordt participatie instrumenteel ingezet en worden belangrijke actoren over het hoofd gezien. Dat is jammer, want dan gaan er heel wat kansen verloren op het vlak van sociale activering en burgerschap. Om dit te vermijden, hanteert Cityspark 5 successleutels voor participatie.

Een participatieproces lukt pas wanneer alle deelnemers het gevoel hebben dat ze samen iets kunnen veranderen. Wanneer er een nood is die voor iedereen belangrijk is. Mensen engageren zich graag voor iets wat dichtbij is en waar ze de impact van voelen in hun dagelijks leven. Dit is niet zo gemakkelijk. Mensen hebben verschillende noden en die moet je kunnen verenigen.

Een concreet voorbeeld. De ouders, de kinderen en de school willen van de straat een schoolstraat maken. Liefst zelfs een speelstraat waar er nooit meer auto’s doorrijden. Maar wat met het bedrijfje in het midden van de straat die dagelijks leveranciers heeft? Hun klanten moeten soms grote, zware pakketten komen ophalen. En ook de buurvrouw die in een rolstoel zit wil zich zo comfortabel mogelijk kunnen verplaatsen.
De vraag is dus niet: “Hoe maak ik deze straat autovrij?” maar “Hoe zorgen we voor een veilige, leefbare en toegankelijke straat voor iedereen?”

TIPS