Participatiesleutel 5: Toon het grote plaatje

19 mei 2020 |

Cityspark gelooft in de meerwaarde van participatie. Verschillende actoren die samenwerken, maken de besluitvorming krachtiger en het draagvlak groter, inclusiever en duurzamer. Burgers, publieke diensten, beleidsmakers, experts onderzoeken, vinden en co-creëren oplossingen op complexe uitdagingen. 
Maar hoe doe je dat, op een krachtige en doelgerichte manier participatie inzetten? 

Vaak wordt participatie instrumenteel ingezet en worden belangrijke actoren over het hoofd gezien. Dat is jammer, want dan gaan er heel wat kansen verloren op het vlak van sociale activering en burgerschap. Om dit te vermijden, hanteert Cityspark 5 successleutels voor participatie.

Het grote plaatje

Participatietrajecten kaderen altijd in een groter geheel. Deelnemers zijn niet altijd op de hoogte van wat er vroeger gebeurd is en wat er rond hun traject nog allemaal bezig is. 

Zo zorgen we voor helderheid over de verwachtingen en focus tijdens het participatieproject. Het creëert rust om te weten dat gerelateerde uitdagingen op een ander moment en/of door andere mensen worden opgenomen.

Ook na het participatietraject, is het belangrijk om zichtbaar te maken wat er gerealiseerd is. Daarbij is communicatie een sleutelwoord.

Wat is er al gebeurd? Wat zijn de volgende stappen? Wat is het tijdspad? Wat is het groter kader? Wat is de focus van het participatietraject? 

TIPS