Rolnominaties

1 april 2020 |

“het is leerrijk om te horen hoe collega’s je competenties inschatten”

Als er een nieuwe opdracht komt in een team, is het vaak de leidinggevende die beslist wie de opdracht opneemt. Hij maakt een inschatting op basis van beschikbaarheid en competenties en stelt de vraag aan de “uitverkorene”. Dat heeft echter negatieve effecten. Sommige teamleden zijn gemotiveerd maar krijgen de kans niet om de opdracht op te nemen. Anderen zijn overbevraagd en nemen vanuit een te groot verantwoordelijkheidsgevoel te veel taken op.

De rolnominatie is een methodiek die groeikansen creëert en teamleden uitdaagt om opdrachten te concretiseren en competenties te ontwikkelen. Het toekennen van de opdracht gebeurt transparant op basis van een concrete opdracht met vereiste competenties.

Als procesfacilitator, daagt Cityspark alle teamleden uit tot een lerende mindset, creëren we een veilige leercontext en bewaken we het respecteren van de procedure:

Meer info:

Kumps, J., Sociocratie 3.0 – De businessnovelle die het beste uit mens en organisatie haalt, Lannoo Campus

https://antwerpbusinesscommunitynet.files.wordpress.com/2018/10/s3-basics-in-30min-s3-meetup-011018.pdf