Participatiesleutel 2: Stakeholdersanalyse

1 april 2020 |

Cityspark gelooft in de meerwaarde van participatie. Verschillende actoren die samenwerken, maken de besluitvorming krachtiger en het draagvlak groter, inclusiever en duurzamer. Burgers, publieke diensten, beleidsmakers, experts onderzoeken, vinden en co-creëren oplossingen op complexe uitdagingen. 
Maar hoe doe je dat, op een krachtige en doelgerichte manier participatie inzetten? 
Vaak wordt participatie instrumenteel ingezet en worden belangrijke actoren over het hoofd gezien. Dat is jammer, want dan gaan er heel wat kansen verloren op het vlak van sociale activering en burgerschap. Om dit te vermijden, hanteert Cityspark 5 successleutels voor participatie.

Ga van start met een stakeholdersanalyse

Neem tijd om de verschillende actoren in kaart te brengen. Wie zijn de mensen die rechtstreeks invloed ondervinden van het probleem en wie heeft er impact op de oplossingen? Ga bij de start van het proces in gesprek met iedereen en luister naar de noden, kennis en ervaringen.

Benut ook het potentieel van de gemeentediensten. Er zijn heel wat experten aanwezig en hun kennis is nodig om tot een haalbare oplossing te komen. 

De centrale vragen: wie heeft invloed? Wie heeft impact? Wie heeft expertise? Wie zijn de gebruikers? Welke noden hebben zij?  

TIPS:

Meer info:

https://socius.be/betrekken-van-je-stakeholders/